Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Terapie-przeciwnowotworowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół projektowania i wytwarzania mikrosysemów bioanalitycznych (mikroukłady przepływowe typu Lab-on-a-Chip). Mikrosystemy te przeznaczone są do opracowywania nowych analiz i procedur bioanalitycznych takich jak: prowadzenia reakcji analitycznych w mikroskali, optyczna i elektrochemiczna detekcja sygnału analitycznego, mikrorozdzielanie etc. Kolejnym obszarem zainteresowań naukowych są hodowle komórkowe w mikrosystemach hybrydowych. Hodowle dwu -, i trójwymiarowe w różnych konfiguracjach prowadzone w mikroskali wykorzystywane są do oceny cyto- , foto- , magneto- , i termotoksyczności nowo syntezowanych związków i materiałów (materiały dwuwymiarowe, nanomateriały, nowe leki o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym) oraz do oceny efektywności nowych procedur w terapiach przeciwnowotworowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują także badania nad opracowaniem innowacyjnych systemów dostarczania leków do komórek nowotworowych w oparciu o nanonośniki (nanokapsuły, micele polimerowe, magnetoliposomy).