Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Pomieszcenia-czyste:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Główna działalność naukowa prowadzona w zakresie systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych w tym systemów o podwyższonych wymaganiach takich jak pomieszczenia czyste. Prowadzone badania dotyczą zarówno urządzeń stosowanych w tych instalacjach, jak również systemów rozpatrywanych całościowo, ich rozwiązań technicznych oraz wpływu na użytkownika i komfort cieplny. W szczególności odnoszą się do skuteczności i dokładności działania urządzeń i systemów oraz aspektów energetycznych dotyczących zużycia energii przez te systemy. Realizowane między innymi analizy z zakresu wpływu gradacji ciśnienia i procedury użytkowania pomieszczeń na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, wizualizacja przepływów za pomocą optycznych i cyfrowo wspomaganych metod smugowych, czy wpływu systemów wentylacji indywidualnej na odczucia komfortu cieplnego.