Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
mariola.koszytkowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 230, konsultacje poniedziałki 13.30 - 15.30 (office hours Mondays 13.30 - 15.30)
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Synteza nowych związków organicznych - receptorów wybranych jonów (kationów lub anionów), istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska. W tym celu zostaną zaprojektowane i otrzymane nowe pochodne zawierające ugrupowania funkcyjne determinujące ich potencjalne zastosowanie w roli receptora. Cząsteczki receptora będą zawierały ugrupowania amidowe, 1,2,3-triazolowe lub szkielet sumanenu. Dodatkowo, jest planowane wprowadzenie do cząsteczek receptora ugrupowań funkcyjnych nadających tym związkom właściwość wykazywania efektu wzmocnienia emisji indukowanego agregacją, dzięki któremu będzie możliwe poprawienie parametrów działania receptora. Właściwości fotofizyczne otrzymanych receptorów oraz zdolność wiązania analitu przez otrzymane receptory będą kompleksowo badane metodami spektroskopowymi (spektroskopia absorpcyjna i emisyjna, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego). Promotor pomocniczy: dr inż. Artur Kasprzak (KChO, WCh, PW). Nauki Chemiczne
2

Projektowanie i synteza nowych związków organicznych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń typu proleków wzajemnych (ang. mutual prodrugs), tj. proleków będących połączeniem dwóch współdziałających leków, pełniących wzajemnie dla siebie rolę nośnika (C. G. Wermuth, C. R. Ganellin, P. Lindberg and L. A. Mitscher w Glossary of Terms Used in Medicinal Chemistry. IUPAC Recommendations 1998. https://doi.org/10.1515/iupac.70.0050). Syntezowane proleki będą zbadane pod względem ich właściwości biologicznych. Najaktywniejsze proleki spośród tych zsyntezowanych zostaną także zastosowane w systemach dostarczania leków skonstruowanych z udziałem makrocząsteczek organicznych. Badania biologiczne otrzymanych proleków i systemów dostarczania leków zostaną przeprowadzone we współpracy z partnerskimi ośrodkami naukowymi.

Nauki Chemiczne