Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Synteza-organiczna:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Synteza nowych związków organicznych - receptorów wybranych jonów (kationów lub anionów), istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska. W tym celu zostaną zaprojektowane i otrzymane nowe pochodne zawierające ugrupowania funkcyjne determinujące ich potencjalne zastosowanie w roli receptora. Cząsteczki receptora będą zawierały ugrupowania amidowe, 1,2,3-triazolowe lub szkielet sumanenu. Dodatkowo, jest planowane wprowadzenie do cząsteczek receptora ugrupowań funkcyjnych nadających tym związkom właściwość wykazywania efektu wzmocnienia emisji indukowanego agregacją, dzięki któremu będzie możliwe poprawienie parametrów działania receptora. Właściwości fotofizyczne otrzymanych receptorów oraz zdolność wiązania analitu przez otrzymane receptory będą kompleksowo badane metodami spektroskopowymi (spektroskopia absorpcyjna i emisyjna, spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego). Promotor pomocniczy: dr inż. Artur Kasprzak (KChO, WCh, PW).
2

Projektowanie i synteza nowych związków organicznych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń typu proleków wzajemnych (ang. mutual prodrugs), tj. proleków będących połączeniem dwóch współdziałających leków, pełniących wzajemnie dla siebie rolę nośnika (C. G. Wermuth, C. R. Ganellin, P. Lindberg and L. A. Mitscher w Glossary of Terms Used in Medicinal Chemistry. IUPAC Recommendations 1998. https://doi.org/10.1515/iupac.70.0050). Syntezowane proleki będą zbadane pod względem ich właściwości biologicznych. Najaktywniejsze proleki spośród tych zsyntezowanych zostaną także zastosowane w systemach dostarczania leków skonstruowanych z udziałem makrocząsteczek organicznych. Badania biologiczne otrzymanych proleków i systemów dostarczania leków zostaną przeprowadzone we współpracy z partnerskimi ośrodkami naukowymi.

3 1. Projektowanie i synteza inhibitorów kinaz białkowych (CK2 oraz PIM-1). 2. Badanie wpływu inhibitorów kinaz białkowych na przeżywalność komórek nowotworowych. 3. Badania zależności struktura-aktywność biologiczna związku.
4

Moje zainteresowania badawcze obejmują chemię organiczną oraz chemię supramolekularną, w szczególności opracowanie nowych chemicznych receptorów molekularnych bazujących na związkach poliaromatycznych. Prace badawcze łączą w sobie preparatywną chemię organiczną oraz badania oddziaływania otrzymanych związków z analitami na drodze oddziaływań niekowalencyjnych. W szczególności, moja grupa badawcza zajmuje się modyfikacją i zastosowaniem pochodnych sumanenu. Sumanen jest C3-symetrycznym fragmentem fullerenu C60. Unikalną cechą sumanenu jest obecność krzywizn w budowie, nadająca mu atrakcyjne właściwości. Moja grupa badawcza jako jedyna w Polsce i jako jedna z nielicznych na świecie zajmuje się zastosowaniem pochodnych sumanenu, w szczególności w roli receptorów molekularnych. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się również wokół receptorów molekularnych wykazujących unikalny efekt wzmocnienia emisji indukowanej agregacją. W tym celu otrzymujemy nowatorskie związki poliaromatyczne wykazujące ten efekt i badamy ich zastosowanie w roli receptorów, głównie jonów (nieorganicznych oraz o znaczeniu biologicznym).