Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Leki-przeciwnowotworowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Projektowanie i synteza nowych związków organicznych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń typu proleków wzajemnych (ang. mutual prodrugs), tj. proleków będących połączeniem dwóch współdziałających leków, pełniących wzajemnie dla siebie rolę nośnika (C. G. Wermuth, C. R. Ganellin, P. Lindberg and L. A. Mitscher w Glossary of Terms Used in Medicinal Chemistry. IUPAC Recommendations 1998. https://doi.org/10.1515/iupac.70.0050). Syntezowane proleki będą zbadane pod względem ich właściwości biologicznych. Najaktywniejsze proleki spośród tych zsyntezowanych zostaną także zastosowane w systemach dostarczania leków skonstruowanych z udziałem makrocząsteczek organicznych. Badania biologiczne otrzymanych proleków i systemów dostarczania leków zostaną przeprowadzone we współpracy z partnerskimi ośrodkami naukowymi.

2

Choć cisplatyna i oksaliplatyna są lekami przeciwnowotworowym często stosowanymi w chemioterapii różnorodnych nowotworów złośliwych, ich nieselektywny transport do komórek skutkuje poważnymi efektami ubocznymi leczenia. Nietoksyczne nanomateriały, takie jak liposomy, mogą być stosowane w celu zapewnienia ukierunkowanego dostarczania tych leków. Ponadto cechy takie jak biokompatybilność (podobieństwo do błon komórkowych), biodegradowalność, łatwość syntezy i modyfikacji powierzchni, oraz możliwość regulacji stopnia kapsułkowania leków, wyróżniają je na tle innych nanomateriałów mogących odnaleźć zastosowanie jako nanonośniki leków. Pomimo, że co najmniej kilka układów liposom‒lek dopuszczono do obrotu, żaden z nich nie zawiera w swoim składzie leków platynowych. Sytuacja ta wynikać może m. in. z wykorzystywania nieefektywnych narzędzi analitycznych do ich charakteryzowania. W ramach proponowanych prac badawczych opracowane zostaną metodyki badania zmian in vitro liposomalnych systemów celowanego dostarczania cisplatyny/oksaliplatyny za pomocą technik opartych na detekcji spektrometrii mas.