Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Modelowanie-matematyczne-w-oparciu-o-ODE:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszary zainteresowań: bioinformatyka, matematyczne modelowanie komputerowe metabolizmu mikroorganizmów i komórek eukariotycznych, użycie i opracowanie modeli kinetycznych oraz w skali genomowej, inżynieria metaboliczna w kierunku otrzymania produktów pochodzenia biologicznego i systemów modelowych do testowania leków