Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Magdalena Anna Kludacz-Alessandri, profesor uczelni
Jednostka:
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
E-mail:
magdalena.kludacz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 2/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Problemy zarządzania w sektorze ochrony zdrowia - Tematyka seminarium doktorskiego obejmuje problematykę różnych aspektów zarządzania w podmiotach leczniczych, jak i w całym sektorze ochrony zdrowia. Przykładowe zagadnienia: Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych; Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych; Procesy restrukturyzacji podmiotów leczniczych; Systemy informatyczne w zarządzaniu szpitalem i systemem ochrony zdrowia; Problemy finansowania systemu ochrony zdrowia; Problematyka rachunku kosztów i wyceny świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych; Problematyka pomiaru efektywności wykorzystania zasobów w sektorze ochrony zdrowia; Telemedycyna. Nauki o Zarządzaniu i Jakości