Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Telemedycyna-medical-entities:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Problemy zarządzania w sektorze ochrony zdrowia - Tematyka seminarium doktorskiego obejmuje problematykę różnych aspektów zarządzania w podmiotach leczniczych, jak i w całym sektorze ochrony zdrowia. Przykładowe zagadnienia: Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych; Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych; Procesy restrukturyzacji podmiotów leczniczych; Systemy informatyczne w zarządzaniu szpitalem i systemem ochrony zdrowia; Problemy finansowania systemu ochrony zdrowia; Problematyka rachunku kosztów i wyceny świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych; Problematyka pomiaru efektywności wykorzystania zasobów w sektorze ochrony zdrowia; Telemedycyna.