Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Telemedicine:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Problemy zarządzania w sektorze ochrony zdrowia - Tematyka seminarium doktorskiego obejmuje problematykę różnych aspektów zarządzania w podmiotach leczniczych, jak i w całym sektorze ochrony zdrowia. Przykładowe zagadnienia: Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych; Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych; Procesy restrukturyzacji podmiotów leczniczych; Systemy informatyczne w zarządzaniu szpitalem i systemem ochrony zdrowia; Problemy finansowania systemu ochrony zdrowia; Problematyka rachunku kosztów i wyceny świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych; Problematyka pomiaru efektywności wykorzystania zasobów w sektorze ochrony zdrowia; Telemedycyna.
2

Integracja struktur metalo-organicznych MOF i materiałów 2D dla zaawansowanych zastosowań w biosensorach

Rozwój nowych technologii detekcyjnych ma kluczowe znaczenie dla monitorowania zdrowia człowieka. Biosensory są doskonałym wyborem dla szybkich, dokładnych i niedrogich diagnostyk, podczas gdy detekcja elektrochemiczna jest kluczową technologią umożliwiającą wielokrotne wykrywanie i integrację z przyszłymi technikami telemedycyny. Proponowane badania doktorskie mają na celu zbadanie synergistycznego połączenia struktur metalo-organicznych (MOFy) i materiałów 2D w celu opracowania innowacyjnych technologii biosensorowych do monitorowania zdrowia człowieka. Integracja MOF-ów i materiałów 2D umożliwi stworzenie unikalnej platformy, która wykorzystuje zalety obu materiałów, prowadząc do zwiększonej czułości, selektywności i stabilności projektowanych biosensorów.