Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Gospodarka-o-obiegu-zamknietym:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Inteligentne systemy energetyki wodorowej, rozproszonej, obywatelskiej i odnawialnej wykorzystujące elektrochemiczne zasobniki energii i ogniwa paliwowe o różnej konstrukcji i funkcjonalności. Samouczące systemy diagnostyczne dla przemysłowych komponentów elektrochemicznych wykorzystujące metody elektrochemicznej analizy sygnałowej i ich integracja z podsystemami energoelektronicznymi. Optymalizacja zasobników hybrydowych wykorzystujących źródła elektrochemiczne o różnej konstrukcji i charakterystykach operacyjnych. Niestandardowe metody wytwarzania wodoru z odpadów rolniczych, przemysłowych i komunalnych.
2 Monitoring ilości i jakości ścieków. Metody biologicznego oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem metod innowacyjnych. Odzysk zasobów i energii w gospodarce ściekowej. Technologie odpowiadające na wyzwania gospodarki o obiegu zamkniętym. Monitoring gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.