Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Przestrzen-publiczna:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Współczesne procesy zmian przestrzeni miejskiej w wymiarze architektonicznym i urbanistycznym, a w tym m.in.: rola architektury w rozwoju miast i kształtowaniu krajobrazu, architektura ikoniczna, architektura tła / urbanistyka tradycyjna, Nowy Urbanizm, kontekstualizm / procesy modernizacji, rewitalizacji, reindustrializacji, reurbanizacji / produkcja żywności w miastach, ogrodnictwo społeczne / rola kultury społeczności w procesach kształtowania przestrzeni miejskiej, kultura uczestnictwa i etyka w polityce przestrzennej / wpływ procesów politycznych na procedury planowania przestrzennego, partycypację społeczną, przestrzeń publiczną / zastosowanie technologii informatycznych i multimedialnych do tworzenia nowych narzędzi wspomagających projektowanie i planowanie przestrzeni miejskiej, a także otwierania nowych pól badania przestrzeni miejskiej.