Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ryszard Santarek
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Technologiczny
E-mail:
krzysztof.santarek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowy Technologiczny, pok.NT229
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Mass cusomization: projektowanie systemów produkcyjnych, organizacja i zarządzanie produkcją wyrobów kastomizowanych (tzn. spełniających różnorodne wymagania specyficznych klientów) z wykorzystaniem rozwiązań imożliwością uzyskiwania wysokiej efektywności i produktywności typowej dla produkcji na dużą skalę (produkcja masowa, wielkoseryjna). Masowa kastomizacja jest jednym z kierunków rozwoju organizacji i zarzadzania produkcją, obejmuje różne zagadnienia: techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, społeczne, itp. Jest ważnym narzędziem poprawy konkurencyjności przedsiebiorstw, pozwalając im spełniać indywidualne wymagania klientów (jak w produkcji jednostkowej i małoseryjnej) a zarazem osiągąć efekty skali działalności typowe dla produkcji masowej i wielkoseryjnej. Specyficznym problelem jest planowanie i sterowanie produkcją kastomizowaną. Problem dotyczy rozwoju nowych metod (algorytmów) planowania i sterowania produkcją, integracji z istniejącymi systemami (np. ERP ale nie tylko) oraz z wykorzystaniem technologii Przemysłu 4.0. Inżynieria Mechaniczna
2 Nowe modele produkcji wykorzystujące IT. Rozwój nowych technologii IT (zwanych umownie technologiami Przemysłu 4.0) stwarza nowe możliwości budowy, organizacji i zarządzania produkcją oraz przedfsiebiorstwami. Istniejące koncepcje i modele organizacji i zarządzania produkcją nie w pełni wykorzystują ogromny potencjał tkwiący w technologiach Przemysłu 4.0. Wśród wielu nowych możliwości jakie stwarzają nowe technologie należy wymienić m.in. model produkcji jako usługi, nowe koncepcje budowy i zarządzania rozproszonymi łańcuchami dostaw i systemami dystrybucji, itp. W szczególności jedną z barier upowszechniania się nowych technologii jest brak modeli referencyjnych i metodyk projektowania takich systemów oraz brak wiedzy i umiejętności ocenyich efektów (w tym także oceny oddziaływania na szeroko rozumiane otoczenie - technology impacy assessment). Praca ma charakter badawcz-koncepcyjno-projektowy. Inżynieria Mechaniczna