Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Production-as-a-service:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Nowe modele produkcji wykorzystujące IT. Rozwój nowych technologii IT (zwanych umownie technologiami Przemysłu 4.0) stwarza nowe możliwości budowy, organizacji i zarządzania produkcją oraz przedfsiebiorstwami. Istniejące koncepcje i modele organizacji i zarządzania produkcją nie w pełni wykorzystują ogromny potencjał tkwiący w technologiach Przemysłu 4.0. Wśród wielu nowych możliwości jakie stwarzają nowe technologie należy wymienić m.in. model produkcji jako usługi, nowe koncepcje budowy i zarządzania rozproszonymi łańcuchami dostaw i systemami dystrybucji, itp. W szczególności jedną z barier upowszechniania się nowych technologii jest brak modeli referencyjnych i metodyk projektowania takich systemów oraz brak wiedzy i umiejętności ocenyich efektów (w tym także oceny oddziaływania na szeroko rozumiane otoczenie - technology impacy assessment). Praca ma charakter badawcz-koncepcyjno-projektowy.