Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Konrad Świrski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
konrad.swirski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ITC 412C
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 zagadnienia modelowania i optymalizacji systemów energetycznych, transformacja systemów energetycznych, systemy informatyczne w energetyce, problemy rynków energii Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
2 zagadnienia modelowania i optymalizacji systemów energetycznych, transformacja systemów energetycznych, systemy informatyczne w energetyce, problemy rynków energii Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka