Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Energetyka:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 2011r. rozprawa doktorska: Analiza wpływu zasobnika ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej, PW; 2019r. monografia habilitacyjna: Adaptacyjna metoda oceny ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczych, PW. Wiodący nurt badań to ciepłownictwo, a uzupełniający gazownictwo. Współpracuje z podmiotami gospodarczymi działającymi w obszarze produkcji, dystrybucji i użytkowania ciepła. Promuje nowe technologie P2G, P2H, energetykę wodorową i wykorzystanie OZE w sektorze energetyki komunalnej. Obecnie swoje badania koncentruje wokół zagadnień związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w sektorze ciepłownictwa i gazownictwa, a szerzej związanych z procesami dekarbonizacji sektora energetycznego. Przykładowo: magazynowanie ciepła w magazynach krótko i długo terminowych, metody modelowania matematycznego procesów zachodzących w wodnych zasobnikach ciepła, w sieciach ciepłowniczych. Uzupełniniem badań a wręcz nurtem badań jest analiza ryzyka w eksploatacji sieci płynowych.
2 2011r. rozprawa doktorska: Analiza wpływu zasobnika ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej, PW; 2019r. monografia habilitacyjna: Adaptacyjna metoda oceny ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczych, PW. Wiodący nurt badań to ciepłownictwo, a uzupełniający gazownictwo. Współpracuje z podmiotami gospodarczymi działającymi w obszarze produkcji, dystrybucji i użytkowania ciepła. Promuje nowe technologie P2G, P2H, energetykę wodorową i wykorzystanie OZE w sektorze energetyki komunalnej. Obecnie swoje badania koncentruje wokół zagadnień związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w sektorze ciepłownictwa i gazownictwa, a szerzej związanych z procesami dekarbonizacji sektora energetycznego. Przykładowo: magazynowanie ciepła w magazynach krótko i długo terminowych, metody modelowania matematycznego procesów zachodzących w wodnych zasobnikach ciepła, w sieciach ciepłowniczych. Uzupełniniem badań a wręcz nurtem badań jest analiza ryzyka w eksploatacji sieci płynowych.
3 zagadnienia modelowania i optymalizacji systemów energetycznych, transformacja systemów energetycznych, systemy informatyczne w energetyce, problemy rynków energii
4 zagadnienia modelowania i optymalizacji systemów energetycznych, transformacja systemów energetycznych, systemy informatyczne w energetyce, problemy rynków energii
5

Opracowanie technologii łączenia i/lub wytwarzania innowacyjnych materiałów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, a w szczególności dla przemysłu petrochemicznego, energetycznego i lotniczego. Do zrealizowania tych zagadnień kluczowe będą badania fizyczne i chemiczne materiałów w stanie dostarczonym od producenta oraz prawidłowy dobór metody i parametrów technologicznych procesu umożliwiający ich prawidłowe wytworzenie np. metodą druku 3D i/lub połączenie metodą spawania. Przewiduje się, że prawidłowy dobór materiałów i ich przygotowanie oraz opracowane warunki dla wyselekcjonowanych metod druku 3D i nowoczesnego spawania pozwolą uzyskać elementy charakteryzujące się unikatowymi właściwościami użytkowymi nieosiągalnymi dla obecnie stosowanych materiałów w/w gałęziach przemysłu i osiągnąć założone cele.