Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Jolanta Żak, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
jolanta.zak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowej Kreślarni (Wydział Transportu), 360, termin konsultacji ustalany indywidualnie
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zastosowania matematyki w transporcie. Modelowanie systemów i procesów transportowych. Zagadnienia lokalizacyjne. Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport