Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Programowanie-matematyczne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Metody analizy i optymalizacji inteligentnych systemów złożonych (SoS, ang. System-of-Systems) – zaawansowanych technologicznie, współpracujących autonomicznych systemów, komunikujących się między sobą i oddziałujących z otoczeniem oraz podejmujących decyzje w czasie rzeczywistym. Przedmiotem badań są w pierwszym rzędzie systemy sieciowe – sieci komputerowych, sieci mobilnych, sieci sensorowych (potencjalnie również sieci typu ‘utility’), oraz systemy usług i aplikacji w tych sieciach – w szczególności usług 5G i Internetu Rzeczy. Badania obejmują zagadnienia projektowania, zarządzania i sterowania systemami w czasie rzeczywistym. Rozpatrywane są kwestie optymalizacji struktury, przydziału zasobów, szeregowania zadań, itp. Uwzględniane są aspekty losowości i niepewności oraz kryteria wydajności, niezawodności i odporności, efektywności. Rozwijane są algorytmy oparte na metodach programowania matematycznego, teorii kolejek, uczenia maszynowego, analizy danych, symulacji procesów, przeznaczone do implementacji w postaci oprogramowania off-line i oprogramowania on-line systemów.
2 Zastosowania matematyki w transporcie. Modelowanie systemów i procesów transportowych. Zagadnienia lokalizacyjne.