Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Radar-resource-management:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Ogólnym obszarem badawczym jest cyfrowe przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych lub innych o podobnym charakterze (np. echolokacja, lokalizacja akustyczna). Obszarami szczegółowymi, proponowanymi do zbadania doktorantom, są: - zagadnienia nierównomiernego próbkowania i pracy z niezupełnymi danymi (w tym Compressed Sensing i jego pochodne) , - metody i zastosowania śledzenia przed detekcją (w tym w zastosowaniach do wykrywania obiektów orbitalnych), - fuzja danych i zarządzanie zasobami radarowymi