Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Agnieszka Magdalena Skala-Gosk, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
agnieszka.skala@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
NT 133, konsultacje uzgadniane mailowo
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Startupy to organizacje innowacyjne, ambitne i hiperskalowalne, często wykorzystujące zaawansowane technologie cyfrowe. Praca polega na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu badań ilościowych i/lub jakościowych w zakresie wybranej problematyki dotyczącej powstawania oraz rozwoju tej formy organizacji lub współpracy startupów z innymi organizacjami, przykładowo: innowacyjne modele biznesowe, źródła finansowania startupów, współpraca startupów z otoczeniem (np. uczelnie, korporacje), ekosystemy przedsiębiorczości innowacyjnej, metody zarządzania innowacjami i inne. W ramach pracy powinien powstać oryginalny materiał badawczy oraz jego opracowanie w kontekście problemów dyskutowanych aktualnie w literaturze przedmiotu. Nauki o Zarządzaniu i Jakości