Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Startupy:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Startupy to organizacje innowacyjne, ambitne i hiperskalowalne, często wykorzystujące zaawansowane technologie cyfrowe. Praca polega na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu badań ilościowych i/lub jakościowych w zakresie wybranej problematyki dotyczącej powstawania oraz rozwoju tej formy organizacji lub współpracy startupów z innymi organizacjami, przykładowo: innowacyjne modele biznesowe, źródła finansowania startupów, współpraca startupów z otoczeniem (np. uczelnie, korporacje), ekosystemy przedsiębiorczości innowacyjnej, metody zarządzania innowacjami i inne. W ramach pracy powinien powstać oryginalny materiał badawczy oraz jego opracowanie w kontekście problemów dyskutowanych aktualnie w literaturze przedmiotu.
2 wpływ technologii sztucznej inteligencji trnasformację cyfrową organizacji; machine learning/deep learning/sieci neuronowe jako narzędzie transformacji procesów biznesowych; kreowanie wartości w technologicznych łańcuchach wartości; sztuczna inteligencja w zarządzaniu wzrostem i rozwojem organizacji; budowanie kultury science, innovation and data-driven organisations; corporate venturing jako koncepcja i narzędzia zarządzania rozwojem przedsiębiorstw; ambidexterity w zarządzaniu przedsiębiorczym; fenomen start-ap’u w zarządzaniu innowacjami (biznes, rozwój regionalny, globalizacja); parki technologiczne; energetyka odnawialna; transformacja cyfrowa systemu służby zdrowia; transformacja cyfrowa edukacji