Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Lean-startup:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Startupy to organizacje innowacyjne, ambitne i hiperskalowalne, często wykorzystujące zaawansowane technologie cyfrowe. Praca polega na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu badań ilościowych i/lub jakościowych w zakresie wybranej problematyki dotyczącej powstawania oraz rozwoju tej formy organizacji lub współpracy startupów z innymi organizacjami, przykładowo: innowacyjne modele biznesowe, źródła finansowania startupów, współpraca startupów z otoczeniem (np. uczelnie, korporacje), ekosystemy przedsiębiorczości innowacyjnej, metody zarządzania innowacjami i inne. W ramach pracy powinien powstać oryginalny materiał badawczy oraz jego opracowanie w kontekście problemów dyskutowanych aktualnie w literaturze przedmiotu.