Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Aplikacje-medyczne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Temat wiąże się z poszukiwaniem nowych materiałów do odbudowy tkanek. Będziemy skupiać się na polimerach zawierających w swojej budowie glicerynę oraz nienasycone kwasy wielokarboksylowe. Takie materiały mogą być w łatwy sposób i w łagodnych warunkach wprowadzane w reakcje aza- i tio-Michaela. W wyniku tych procesów można otrzymywać porowate trójwymiarowe sieci polimerowe, do zastosowań w nieinwazyjnej profilaktyce złamań osteoporotycznych. Planuję opracować materiał w formie ciekłego polimeru o małej lepkości, który można wprowadzać nieinwazyjnie (cienką igłą) do kości gąbczastej o obniżonej gęstości. Następne tym samym otworem byłby wprowadzany czynnik sieciujący z komórkami kostnymi lub macierzystymi. W ubytku kości zachodziłoby sieciowanie i wzmocnienie tego jej fragmentu. Po upływie czasu gojenia, materiał polimerowy ulegałby resorpcji, a komórki w naturalny sposób odbudowywałyby kość gąbczastą. Drugim zastosowaniem opracowanych materiałów byłaby odbudowa tkanek miękkich, np. naczyń krwionośnych lub mięśnia sercowego.