Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
ryszard.romaniuk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektroniki, pok.228A, poniedziałek 10:00-12:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Integracja systemów wiedzy i teleinformatycznych - Rozwój infrastruktury ICT jako kluczowej warstwy cywilizacyjnej spodąża w kilku podstawowych kierunkach. Na poziomie technologicznym jest to integracja coraz odleglejszych funkcjonalności, wirtualizacja, rozwój składników strukturalnych, większych i mniejszych, jak zasobów energetycznych, baz danych i centrów obliczeniowych, chmury, mgły, mobilnoci kolejnych generacji jak 6G i kwantowej, brzegu, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, Internetu rzeczy, cyfrowych bliźniaków, cyberbezpieczeństwa, i wielu innych. Na poziomie infrastrukturalnym jest to zlewanie się ICT z innymi warstwami technicznymi i pozatechnicznymi cywilizacji materialnej i pozamaterialnej jak nauka i wiedza, medycyna i ochrona zdrowia, kultura, transport, budownictwo, energetyka, przemysł, bezpieczeństwo, i wiele innych. Badania dotyczą kierunków rozwoju ICT i ich integracji infrastrukturalnej.
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja