Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Bartosz Sawicki
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
bartosz.sawicki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektrotechniki, pokoj 229
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Interesują mnie zagadnienia multidyscyplinarne dotyczące rozwoju i wykorzystania nowoczesnych metod informatycznych. Zajmowałem się komputerowym modelowaniem zjawisk fizycznych w biologii, rozwiązywaniem problemów inteligencji obliczeniowej, oraz zagadnieniami bezpieczeństwa systemów IT. Z uwagą śledzę badania nad dużymi modelami językowymi (LLM) oraz analizuję ich potencjał w rozwiązywaniu realnych problemów. Szczególnie interesujące wydają się schematy bazujące na architekturze wieloagentowej.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja