Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Informatyka-stosowana:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Interesują mnie zagadnienia multidyscyplinarne dotyczące rozwoju i wykorzystania nowoczesnych metod informatycznych. Zajmowałem się komputerowym modelowaniem zjawisk fizycznych w biologii, rozwiązywaniem problemów inteligencji obliczeniowej, oraz zagadnieniami bezpieczeństwa systemów IT. Z uwagą śledzę badania nad dużymi modelami językowymi (LLM) oraz analizuję ich potencjał w rozwiązywaniu realnych problemów. Szczególnie interesujące wydają się schematy bazujące na architekturze wieloagentowej.