Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Cyberbezpieczenstwo:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo sieciowe, bezpieczeństwo systemów IoT, bezpieczeństwo systemów przemysłowych, analiza złośliwego oprogramowania, systemy HoneyPot
2 Przetwarzanie sygnałów multimedialnych, w szczególności sygnału mowy. Przetwarzanie języka naturalnego, w szczególności w kontekście cyberbezpieczeństwa. Biometria głosowa. Zastosowania uczenia maszynowego. Techniki komputerowe w zastosowaniach terapeutycznych.
3 cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo sieciowe, ukrywanie informacji, analiza i przeciwdziałania cyberzagrożeniom, mechanizmy zabezpieczeń
4 Badania w zakresie zastosowania innowacyjnych technik w obszarze cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Celem badań jest opracowanie mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa cybernetycznego systemów komputerowych, sieci informatycznych czy też sprzętowych realizacji systemów (FPGA, ASIC, SoC) przez zastosowanie innowacyjnych koncepcji, takich jak Moving Target Defense, AI anomaly detection, software/hardware co-design. Przykładami problemów badawczych są opracowanie metod i algorytmów wykorzystujących techniki SDN i NFV do realizacji mechanizmów MTD, wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do detekcji anomalii, akceleracja sprzętowa monitorowania i przetwarzania multigigabitowego ruchu sieciowego.
5 Badania w zakresie metod obserwacji nowych cyberataków: wykrywanie anomalii i steganografii sieciowej. Celem badań jest skuteczne odkrywanie cyberprzestępstw za pomocą cyfrowej kryminalistyki. Pierwotnym zagadnieniem badawczym jest opracowanie nowych metod obserwacji zjawisk w szczególności w sieciach teleinformatycznych, ale także m.in. w medycynie i na rynku giełdowym. Jednym z problemów badawczych jest tworzenie nowych algorytmów w cyberbezpieczeństwie w zakresie steganografii i steganalizy sieciowej, a także wykrywanie anomalii oraz zarządzania nadużyciami.
6

Modelowanie, sterowanie i symulacja złożonych systemów (teleinformatyki, inżynierii finansowej, medycyny, wodno-gospodarcze itd.),  komputerowe systemy wspomagania decyzji i rekomendacji, bezprzewodowe sieci sensorowe, mobilne sieci ad hoc, optymalna alokacja zasobów w sieciach teleinformatycznych i centrach obliczeniowych, programowanie równoległe i rozproszone, algorytmy optymalizacji globalnej, uczenie maszynowe i przetwarzanie Big Data, technologie blockchain, cyberbezpieczeństwo.

7

Interesują mnie zagadnienia multidyscyplinarne dotyczące rozwoju i wykorzystania nowoczesnych metod informatycznych. Zajmowałem się komputerowym modelowaniem zjawisk fizycznych w biologii, rozwiązywaniem problemów inteligencji obliczeniowej, oraz zagadnieniami bezpieczeństwa systemów IT. Z uwagą śledzę badania nad dużymi modelami językowymi (LLM) oraz analizuję ich potencjał w rozwiązywaniu realnych problemów. Szczególnie interesujące wydają się schematy bazujące na architekturze wieloagentowej.