Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Biosensors:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Integracja struktur metalo-organicznych MOF i materiałów 2D dla zaawansowanych zastosowań w biosensorach

Rozwój nowych technologii detekcyjnych ma kluczowe znaczenie dla monitorowania zdrowia człowieka. Biosensory są doskonałym wyborem dla szybkich, dokładnych i niedrogich diagnostyk, podczas gdy detekcja elektrochemiczna jest kluczową technologią umożliwiającą wielokrotne wykrywanie i integrację z przyszłymi technikami telemedycyny. Proponowane badania doktorskie mają na celu zbadanie synergistycznego połączenia struktur metalo-organicznych (MOFy) i materiałów 2D w celu opracowania innowacyjnych technologii biosensorowych do monitorowania zdrowia człowieka. Integracja MOF-ów i materiałów 2D umożliwi stworzenie unikalnej platformy, która wykorzystuje zalety obu materiałów, prowadząc do zwiększonej czułości, selektywności i stabilności projektowanych biosensorów.

2

Wykorzystanie materiałów elektroprzędzonych w konstrukcji nowoczesnych narzędzi bioanalitycznych - elektroprzędzenie jest nowoczesną techniką wytwarzania włóknin polimerowych (zarówno z polimerów naturalnych, jak i syntetycznych) o rozbudowanej powierzchni i dużej porowatości. Technika ta umożliwia również wytwarzanie struktur kompozytowych domieszkowanych nanocząstkami, co poszerza zakres ich zastosowań poprzez nadanie im nowych właściwości. Tego rodzaju włókniny mogą być wykorzystywane w masowych technologiach (procesy katalityczne czy oczyszczanie ścieków) po bardziej wyszukane zastosowania biomedyczne czy bioanalityczne. Ich liczne unikalne cechy pozwalają  również na ich wykorzystanie w konstrukcji biosensorów i biotestów jako modyfikatorów przetworników, jak i warstw, w/na których immobilizowane są, najważniejsze z punktu widzenia tych bioanalitycznych urządzeń, receptory. 

3

Ewolucyjnie ukierunkowane powinowactwo kwasów nukleinowych oraz przeciwciał względem odpowiednich analitów (sekwencje komplementarne, antygeny) sprawia, że znajdują one zastosowanie m.in. jako receptory warstw sensorycznych biosensorów powinowactwa. Rozpoznanie molekularne zachodzące w kilku nanometrowej przestrzeni międzyfazowej (powierzchnia/roztwór) przekłada się na bardzo silną odpowiedź czujników biologicznych i uzyskanie niskich granic detekcji czy bardzo wysokiej czułości prowadzonych analiz. Tematyka badawcza obejmuje m.in. konstrukcję oraz analizę warstw receptorowych biosensorów powinowactwa (kwasy nukleinowe, w tym aptamery oraz przeciwciała) jak również konstrukcję gotowych rozwiązań czujnikowych, również na podłożach wytwarzanych w technologii elektroniki drukowanej. Rozwiązania takie, z uwagi na wysoki stopień miniaturyzacji, możliwość jednoczesnego wykrywaniu nawet do kilkunastu analitów, niski koszt czy dowolność w skalowalności produkcji posiadają wysoki stopień aplikacyjny poprzez integrację w nowoczesne urządzenia mikroprzepływowe a docelowo w narzędzia diagnostyczne (typu POC).