Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Artur Kasprzak
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
Artur.Kasprzak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Organicznej, Politechnika Warszawska, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 133/137., tel: 22 234 7373
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Moje zainteresowania badawcze obejmują chemię organiczną oraz chemię supramolekularną, w szczególności opracowanie nowych chemicznych receptorów molekularnych bazujących na związkach poliaromatycznych. Prace badawcze łączą w sobie preparatywną chemię organiczną oraz badania oddziaływania otrzymanych związków z analitami na drodze oddziaływań niekowalencyjnych. W szczególności, moja grupa badawcza zajmuje się modyfikacją i zastosowaniem pochodnych sumanenu. Sumanen jest C3-symetrycznym fragmentem fullerenu C60. Unikalną cechą sumanenu jest obecność krzywizn w budowie, nadająca mu atrakcyjne właściwości. Moja grupa badawcza jako jedyna w Polsce i jako jedna z nielicznych na świecie zajmuje się zastosowaniem pochodnych sumanenu, w szczególności w roli receptorów molekularnych. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się również wokół receptorów molekularnych wykazujących unikalny efekt wzmocnienia emisji indukowanej agregacją. W tym celu otrzymujemy nowatorskie związki poliaromatyczne wykazujące ten efekt i badamy ich zastosowanie w roli receptorów, głównie jonów (nieorganicznych oraz o znaczeniu biologicznym).

Nauki Chemiczne