Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Receptory-molekularne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Sensory elektrochemiczne z wykorzystaniem nowych selektywnych receptorów Sensory chemiczne są atrakcyjnymi urządzeniami analitycznymi, dostarczającymi informację o obecności składników próbki w czasie rzeczywistym, w trybie on-line. Ze względu na wysoką selektywność, czułość oraz spektrum rozwiązań konstrukcyjnych, stanowią konkurencyjne narzędzia wśród systemów kontroli analitycznej. Najważniejszym elementem sensora jest receptor molekularny zdolny do selektywnego rozpoznawania analitu, przy czym zdolności koordynacyjne takiego ligandu determinują parametry pracy czujnika. Celem badań jest projektowanie i konstrukcja klasycznych/miniaturowych sensorów elektrochemicznych, wykorzystujących nowe receptory molekularne. Realizacja prac związana jest z syntezą selektywnych receptorów (współpraca z dr A. Kasprzakiem, Katedra Chemii Organicznej), których struktura będzie staranne dobrana pod kątem rozpoznawania analitów, istotnych z punktu widzenia diagnostyki medycznej czy ochrony środowiska.
2

Moje zainteresowania badawcze obejmują chemię organiczną oraz chemię supramolekularną, w szczególności opracowanie nowych chemicznych receptorów molekularnych bazujących na związkach poliaromatycznych. Prace badawcze łączą w sobie preparatywną chemię organiczną oraz badania oddziaływania otrzymanych związków z analitami na drodze oddziaływań niekowalencyjnych. W szczególności, moja grupa badawcza zajmuje się modyfikacją i zastosowaniem pochodnych sumanenu. Sumanen jest C3-symetrycznym fragmentem fullerenu C60. Unikalną cechą sumanenu jest obecność krzywizn w budowie, nadająca mu atrakcyjne właściwości. Moja grupa badawcza jako jedyna w Polsce i jako jedna z nielicznych na świecie zajmuje się zastosowaniem pochodnych sumanenu, w szczególności w roli receptorów molekularnych. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się również wokół receptorów molekularnych wykazujących unikalny efekt wzmocnienia emisji indukowanej agregacją. W tym celu otrzymujemy nowatorskie związki poliaromatyczne wykazujące ten efekt i badamy ich zastosowanie w roli receptorów, głównie jonów (nieorganicznych oraz o znaczeniu biologicznym).