Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Magdalena Matczuk
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
magdalena.matczuk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pokoj 318, czwartki 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Liposomy są nanometrycznymi pęcherzykami zbudowanymi z podwójnej warstwy fosfolipidowej. Aktualnie prowadzone są intensywne prace nad szerokim zastosowaniem tego typu nanomateriałów, w efektywniejszym dostarczaniu związków aktywnych kosmetycznie. Pomimo, iż liposomy wykazują szereg zalet, są problematycznymi obiektami analitycznymi. W związku z tym poznanie ścieżek uwalniania z nich związków aktywnych do miejsc docelowych jest utrudnione. Warunki te tworzą unikatową niszę badawczą i motywację do zaproponowania platformy analitycznej, opartej na zastosowaniu technik tandemowej pierwiastkowej spektrometrii mas do badania zmian układów liposom–związek kosmetyczny w warunkach symulujących stratum corneum. Rozwiązanie to będzie istotnym źródłem wiedzy na temat dróg selektywnego transportu/pobierania związków aktywnych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nowoczesnych kosmetyków (np. kompleks tripeptydu GHK z Cu – działanie przeciwstarzeniowe, siarczek selenu – działanie przeciwłupieżowe).

Nauki Chemiczne