Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Kosmetyki:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Liposomy są nanometrycznymi pęcherzykami zbudowanymi z podwójnej warstwy fosfolipidowej. Aktualnie prowadzone są intensywne prace nad szerokim zastosowaniem tego typu nanomateriałów, w efektywniejszym dostarczaniu związków aktywnych kosmetycznie. Pomimo, iż liposomy wykazują szereg zalet, są problematycznymi obiektami analitycznymi. W związku z tym poznanie ścieżek uwalniania z nich związków aktywnych do miejsc docelowych jest utrudnione. Warunki te tworzą unikatową niszę badawczą i motywację do zaproponowania platformy analitycznej, opartej na zastosowaniu technik tandemowej pierwiastkowej spektrometrii mas do badania zmian układów liposom–związek kosmetyczny w warunkach symulujących stratum corneum. Rozwiązanie to będzie istotnym źródłem wiedzy na temat dróg selektywnego transportu/pobierania związków aktywnych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nowoczesnych kosmetyków (np. kompleks tripeptydu GHK z Cu – działanie przeciwstarzeniowe, siarczek selenu – działanie przeciwłupieżowe).