Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Magdalena Matczuk
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
magdalena.matczuk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pokoj 318, czwartki 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Choć cisplatyna i oksaliplatyna są lekami przeciwnowotworowym często stosowanymi w chemioterapii różnorodnych nowotworów złośliwych, ich nieselektywny transport do komórek skutkuje poważnymi efektami ubocznymi leczenia. Nietoksyczne nanomateriały, takie jak liposomy, mogą być stosowane w celu zapewnienia ukierunkowanego dostarczania tych leków. Ponadto cechy takie jak biokompatybilność (podobieństwo do błon komórkowych), biodegradowalność, łatwość syntezy i modyfikacji powierzchni, oraz możliwość regulacji stopnia kapsułkowania leków, wyróżniają je na tle innych nanomateriałów mogących odnaleźć zastosowanie jako nanonośniki leków. Pomimo, że co najmniej kilka układów liposom‒lek dopuszczono do obrotu, żaden z nich nie zawiera w swoim składzie leków platynowych. Sytuacja ta wynikać może m. in. z wykorzystywania nieefektywnych narzędzi analitycznych do ich charakteryzowania. W ramach proponowanych prac badawczych opracowane zostaną metodyki badania zmian in vitro liposomalnych systemów celowanego dostarczania cisplatyny/oksaliplatyny za pomocą technik opartych na detekcji spektrometrii mas.

Nauki Chemiczne