Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Magdalena Matczuk
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
magdalena.matczuk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pokoj 318, czwartki 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

W ostatnich latach obserwuje się coraz większa liczbę różnorodnych metod otrzymywania struktur nanometrycznych zbudowanych z metali. Nanomateriały te odnaleźć mogą zastosowanie w wielu gałęziach życia codziennego, w tym w medycynie, rolnictwie. Pomimo szybkiego rozwoju sfery syntetycznej, metodyki charakteryzowania wytworzonych indywiduów chemicznych rozwijają się nieco wolniej, co indukuje potrzebę ich efektywnego opracowywania. W ramach prezentowanego obszaru badawczego zaproponowana zostanie nowoczesna platforma analityczna do badania wybranych nanomateriałów metalicznych (lub ich połączeń z lekami) w złożonych matrycach próbek z zastosowaniem zaawansowanych technik spektrometrii mas, w tym spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie w trybie analizy pojedynczej cząstki czy pojedynczej komórki. Zastosowanie tego typu technik umożliwić może zrozumienie wielu procesów, którym podlegają nanomateriały metaliczne zarówno w środowisku, jak i organizmach żywych.

Nauki Chemiczne