Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Małgorzata Anna Lewandowska
Jednostka:
Wydział Inżynierii Materiałowej
E-mail:
malgorzata.lewandowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ul. Wołoska 141, 02-507 WIM PW, pok. 211
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Celem doktoratu jest znalezienie takich mikrododatków do stopów AlMgSi, które zapobiegną tworzeniu wydzieleń w temperaturze pokojowej pomiędzy zabiegami przesycania i starzenia. Jest to istotny problem o dużym znaczeniu praktycznym w przemyśle aluminiowym, gdyż wydzielenia te pogarszają właściwości mechaniczne stopów. Badania w ramach doktoratu obejmować będą zaprojektowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej stopu z pomocą oprogramowania ThermoCalc, charakterystykę mikrostruktury technikami mikroskopii elektronowej (TEM/SEM) oraz ocenę właściwości mechanicznych.

- Doktorat realizowany będzie w ramach projektu NCN.

Inżynieria Materiałowa