Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Stopy-aluminium:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Celem doktoratu jest znalezienie takich mikrododatków do stopów AlMgSi, które zapobiegną tworzeniu wydzieleń w temperaturze pokojowej pomiędzy zabiegami przesycania i starzenia. Jest to istotny problem o dużym znaczeniu praktycznym w przemyśle aluminiowym, gdyż wydzielenia te pogarszają właściwości mechaniczne stopów. Badania w ramach doktoratu obejmować będą zaprojektowanie składu chemicznego i obróbki cieplnej stopu z pomocą oprogramowania ThermoCalc, charakterystykę mikrostruktury technikami mikroskopii elektronowej (TEM/SEM) oraz ocenę właściwości mechanicznych.

- Doktorat realizowany będzie w ramach projektu NCN.