Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
Katarzyna.Szczepanska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Zarządzanie jakością, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie relacjami z interesariuszami, ochrona konsumenta, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Nauki o Zarządzaniu i Jakości