Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Piotr Aleksander Guńka
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
piotr.gunka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 110
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Moje zainteresowania badawcze obejmują chemię strukturalną związków zawierających stereoaktywne wolne pary elektronowe. Realizuję je poprzez badanie związków arsenu i antymonu na +3 stopniu utlenienia pod ciśnieniem atmosferycznym oraz zwiększonym. Do badanych związków należą m. in. odmiany polimorficzne tlenku arsenu(III) oraz jego związki inkluzyjne i interkalacyjne. Prowadzone badania mają charakter podstawowy i ich celem jest otrzymywanie nowych związków chemicznych z wolnymi parami elektronowymi, poznanie ich struktury i jej zrozumienie w oparciu o właściwości drobin, które je tworzą. Warsztat badawczy obejmuje dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego na monokryształach i proszkach, obliczenia kwantowo-mechaniczne z periodycznymi warunkami brzegowymi oraz analiza korelacyjna danych pozyskiwanych z baz danych strukturalnych. Do charakteryzacji stereoaktywności wolnych par elektronowych stosowany jest wektorowy model walencyjności wiązań oraz nowe definicje liczby koordynacyjnej.

Nauki Chemiczne