Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Dyfrakcja-rentgenowska:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Nowe leki, skuteczne szczególnie w chorobach cywilizacyjnych, są nieustająco poszukiwane. Wprowadzenie na rynek nowej substancji aktywnej jest jednak bardzo kosztowne, co skutkuje stosunkowo małą liczbą nowych leków pojawiających się rokrocznie na świecie. Często, nawet obiecujące cząsteczki mogą charakteryzować się niską biodostępnością i słabą rozpuszczalnością, co uniemożliwia ich efektywne stosowanie. Poszukuje się więc nowych modyfikacji już znanych substancji leczniczych, wykorzystując m.in. metody inżynierii krystalicznej. Ukierunkowane są one na opracowanie metod otrzymywania nowych soli, solwatów, form polimorficznych i kokryształów dla znanych już leków. Prace realizowane w tej tematyce bazują na strukturalnej analizie korelacyjnej oraz nowych algorytmach wykorzystujących duże bazy danych do projektowania nowych form wybranych leków. Następnie, przeprowadzana jest synteza wybranych układów oraz ich pełna charakteryzacja w fazie stałej, najczęściej metodami dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego bądź spektroskopowymi. Dla obiecujących układów przeprowadzane są badania właściwości farmaceutycznych.
2 energia, materiały, fizyka stosowana, materia skondensowana, fizyka chemiczna, bizmut, tlenek bizmutu, spektroskopia, dyfrakcja rentgenowska, fluoryt, dyfrakcja proszkowa rentgenowska, struktura fluorytu, dyfrakcja rentgenowska fluorytu, jony, spektroskopia impedancyjna ac, analiza termiczna, bimevox
3

Moje zainteresowania badawcze obejmują chemię strukturalną związków zawierających stereoaktywne wolne pary elektronowe. Realizuję je poprzez badanie związków arsenu i antymonu na +3 stopniu utlenienia pod ciśnieniem atmosferycznym oraz zwiększonym. Do badanych związków należą m. in. odmiany polimorficzne tlenku arsenu(III) oraz jego związki inkluzyjne i interkalacyjne. Prowadzone badania mają charakter podstawowy i ich celem jest otrzymywanie nowych związków chemicznych z wolnymi parami elektronowymi, poznanie ich struktury i jej zrozumienie w oparciu o właściwości drobin, które je tworzą. Warsztat badawczy obejmuje dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego na monokryształach i proszkach, obliczenia kwantowo-mechaniczne z periodycznymi warunkami brzegowymi oraz analiza korelacyjna danych pozyskiwanych z baz danych strukturalnych. Do charakteryzacji stereoaktywności wolnych par elektronowych stosowany jest wektorowy model walencyjności wiązań oraz nowe definicje liczby koordynacyjnej.