Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
artur.zbiciak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 418, kontakt e-mail lub MS Teams
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

1. Improvement of structural models for performance assessment of concrete pavement with FRP dowel
2. Modeling of the constitutive properties of materials taking into account the composition and the structure within micro- and mesoscale

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport