Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
artur.zbiciak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 418, kontakt e-mail lub MS Teams
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

1. System oceny efektywności dybli FRP w połączeniach płyt nawierzchni sztywnych
2. Modelowanie konstytutywnych właściwości materiałów z uwzględnieniem ich składu oraz struktury w skali mikro i mezo

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport