Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
grzegorz.pastuszak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Nowowiejska 15/19, pokoj 451
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Nowe metody kompresji wideo dla transmisji o małym opóźnieniu: Zagadnienie badawcze poświęcone jest opracowaniu nowych algorytmów wyboru trybów kodowania i regulacji stopnia kompresji dla sekwencji wideo. Celem pracy jest opracowanie programowych metod tworzenia strumieni informacyjnych przeznaczonych do transmisji sygnału w warunkach czasu rzeczywistego i małym opóźnieniu (rzędu kilku milisekund). Tradycyjne schematy kompresji wideo wykorzystują tzw. Ramki kluczowe Intra kodowane w całości jak pojedyncze obrazy bez referencji do poprzednich obrazów i umożliwiających zaczęcie odtwarzania bez odniesienia do historii. Koszt tej funkcjonalności to silnie i chwilowo zwiększony strumień bitowy. Zmiany złożoności kodowanej treści wizyjnej również różnicują chwilową przepływność strumienia. Poprzez efektywny algorytm regulacji stopnia kompresji i wyboru trybów Intra/Inter dla bloków wewnątrz ramek można uzyskać zrównoważenie przepływności i pełną resynchronizację po zdekodowaniu kilku ramek.
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja