Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Transmisja-o-malym-opoznieniu:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Nowe metody kompresji wideo dla transmisji o małym opóźnieniu: Zagadnienie badawcze poświęcone jest opracowaniu nowych algorytmów wyboru trybów kodowania i regulacji stopnia kompresji dla sekwencji wideo. Celem pracy jest opracowanie programowych metod tworzenia strumieni informacyjnych przeznaczonych do transmisji sygnału w warunkach czasu rzeczywistego i małym opóźnieniu (rzędu kilku milisekund). Tradycyjne schematy kompresji wideo wykorzystują tzw. Ramki kluczowe Intra kodowane w całości jak pojedyncze obrazy bez referencji do poprzednich obrazów i umożliwiających zaczęcie odtwarzania bez odniesienia do historii. Koszt tej funkcjonalności to silnie i chwilowo zwiększony strumień bitowy. Zmiany złożoności kodowanej treści wizyjnej również różnicują chwilową przepływność strumienia. Poprzez efektywny algorytm regulacji stopnia kompresji i wyboru trybów Intra/Inter dla bloków wewnątrz ramek można uzyskać zrównoważenie przepływności i pełną resynchronizację po zdekodowaniu kilku ramek.