Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Mariusz Wasiak
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
mariusz.wasiak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowej Kreślarni (Wydział Transportu), 363, termin konsultacji ustalany indywidualnie
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Zagadnienia z zakresu transportu drogowego oraz szerzej systemów logistycznych dotyczące m.in. technologii przewozowych (w tym ładunków specjalnych), organizacji przewozów drogowych, problematyki doboru finansowania oraz kompozycji flot samochodowych, optymalizacji systemów przewozowych, modelowania ruchu, kształtowania sieci logistycznych, optymalizacji potencjału systemów logistycznych, zapasów, a także ekonomicznej i wielokryterialnej oceny efektywności rozwiązań w transporcie drogowym
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport