Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Sylwia Krystyna Sysko-Romańczuk
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
sylwia.sysko.romanczuk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
NT 124, konsultacje uzgadniane mailowo
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
wpływ technologii sztucznej inteligencji trnasformację cyfrową organizacji; machine learning/deep learning/sieci neuronowe jako narzędzie transformacji procesów biznesowych; kreowanie wartości w technologicznych łańcuchach wartości; sztuczna inteligencja w zarządzaniu wzrostem i rozwojem organizacji; budowanie kultury science, innovation and data-driven organisations; corporate venturing jako koncepcja i narzędzia zarządzania rozwojem przedsiębiorstw; ambidexterity w zarządzaniu przedsiębiorczym; fenomen start-ap’u w zarządzaniu innowacjami (biznes, rozwój regionalny, globalizacja); parki technologiczne; energetyka odnawialna; transformacja cyfrowa systemu służby zdrowia; transformacja cyfrowa edukacji
Nauki o Zarządzaniu i Jakości