Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Lancuchy-wartosci:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 wpływ technologii sztucznej inteligencji trnasformację cyfrową organizacji; machine learning/deep learning/sieci neuronowe jako narzędzie transformacji procesów biznesowych; kreowanie wartości w technologicznych łańcuchach wartości; sztuczna inteligencja w zarządzaniu wzrostem i rozwojem organizacji; budowanie kultury science, innovation and data-driven organisations; corporate venturing jako koncepcja i narzędzia zarządzania rozwojem przedsiębiorstw; ambidexterity w zarządzaniu przedsiębiorczym; fenomen start-ap’u w zarządzaniu innowacjami (biznes, rozwój regionalny, globalizacja); parki technologiczne; energetyka odnawialna; transformacja cyfrowa systemu służby zdrowia; transformacja cyfrowa edukacji