Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Magdalena Anna Kludacz-Alessandri
Jednostka:
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
E-mail:
magdalena.kludacz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Problemy zarządzania w sektorze ochrony zdrowia - Tematyka seminarium doktorskiego obejmuje problematykę różnych aspektów zarządzania w podmiotach leczniczych, jak i w całym sektorze ochrony zdrowia. Przykładowe zagadnienia: Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych; Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych; Procesy restrukturyzacji podmiotów leczniczych; Systemy informatyczne w zarządzaniu szpitalem i systemem ochrony zdrowia; Problemy finansowania systemu ochrony zdrowia; Problematyka rachunku kosztów i wyceny świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych; Problematyka pomiaru efektywności wykorzystania zasobów w sektorze ochrony zdrowia; Telemedycyna.
Nauki o Zarządzaniu i Jakości