Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Janusz Marian Zawiła-Niedźwiecki
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
janusz.zawila-niedzwiecki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
NT 132, konsultacje uzgadniane mailowo
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
zarządzanie ryzykiem, zapewnianie ciągłości działania, zarządanie wiedzą, zarządzanie strategiczne, strategia cyfryzacji, metodologia nauk o zarządzaniu
Nauki o Zarządzaniu i Jakości