Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Bezpieczenstwo:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Badania i modelowanie zjawisk dynamicznych układu pojazd szynowy - tor. Badania stateczności ruchu pojazdów szynowych.
2 dynamika maszyn, dynamika technicznych środków transportu, pojazdy szynowe, bezpieczeństwo, transport, komfort, drgania
3 niezawodność i eksploatacja systemów telematyki transportu, telematyka, transport, bezpieczeństwo, ITS
4 eksploatacja i niezawodność systemów transportowych i telekomunikacyjnych, teleinformatyka, ITS, bezpieczeństwo, telematyka, transport
5 zarządzanie ryzykiem, zapewnianie ciągłości działania, zarządanie wiedzą, zarządzanie strategiczne, strategia cyfryzacji, metodologia nauk o zarządzaniu
6

Globalizacja zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa publicznego (międzynarodowy terroryzm, przemyt, itd.) stała się jednym z kluczowych problemów 21. wieku. W efekcie nastąpił dynamiczny rozwój ugruntowanych naukowo metod ich zwalczania. Jednym z dynamicznie rozwijających się obszarów badań są Gry Obronne (ang. Security Games - SG), które polegają na modelowaniu sytuacji taktycznych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom w postaci gier i poszukiwaniu optymalnych strategii postępowania obu stron (Atakującego i Obrońcy). W okresie ostatnich 10 lat, w ramach prowadzonego przeze mnie zespołu badawczego, we współpracy międzynarodowej zaproponowaliśmy kilka nowatorskich metod efektywnej aproksymacji rozwiązywania SG bazujących na wykorzystaniu metaheurystyk optymalizacyjnych oraz metod losowego próbkowania. Celem pracy jest adaptacja wybranych metod do wielokryterialnych gier obronnych, w których Atakujący oraz Obrońca mają więcej niż jedno kryterium optymalizacji swoich strategii.