Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Wojciech Wróbel
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
wojciech.wrobel@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki p.129
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
energia, materiały, fizyka stosowana, materia skondensowana, fizyka chemiczna, bizmut, tlenek bizmutu, spektroskopia, dyfrakcja rentgenowska, fluoryt, dyfrakcja proszkowa rentgenowska, struktura fluorytu, dyfrakcja rentgenowska fluorytu, jony, spektroskopia impedancyjna ac, analiza termiczna, bimevox
Nauki Fizyczne