Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Piotr Fronczak
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
piotr.fronczak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki p.6
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

scopus, fizyka, ciecze, ciecze i plazmy, materia skondensowana, statystyka i prawdopodobieństwo, statystyka model, modele ogólne, fizyka ogólna, modele statystyczne, sieci losowe, symulacje numeryczne, przejście, mechanika statystyczna,kontrola, teoria skalowania, fizyka, graf, pierwszy porządek

Nauki Fizyczne